MiniRondeel ’t Ei-land is een showcase
voor duurzame voedsel- en energieproductie
voor de stad en in de stad.

Rondeel®, Natuur & Milieu en Wij Krijgen Kippen introduceren het allereerste miniRondeel ter wereld. Een integraal duurzame kippenboerderij aan de rand van de Zuidas in Amsterdam. Het miniRondeel laat zien dat je midden in een stadse omgeving maximaal verantwoord (ecologisch en diervriendelijk) kippen kunt houden op grotere schaal. En dat je zo topkwaliteit verse eitjes kunt produceren voor de mensen in de stad. De dienst Zuidas en het Stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam hebben gezorgd dat het op een van de mooiste plekjes van Amsterdam kon worden gerealiseerd.

Nachtverblijf

Het Nachtverblijf is bedoeld voor de eerste levensbehoefte van de kip: eten, drinken, rusten en eieren leggen. Hier is gebruikt gemaakt van bestaande technieken in de pluimveesector, zoals legnesten, volière-systeem, voerpannen, etc.

Dagverblijf

Het Dagverblijf is bedoeld voor de natuurlijke behoefte van de kip zoals scharrelen en stofbaden. De natuur is naar binnen gehaald. Uniek in het systeem is dat door middel van een geheel oprolbare geïsoleerde zijwand er één klimaat wordt gecreëerd tussen het Dag- en Nachtverblijf. Hierdoor zullen veel meer kippen gebruik gaan maken van de scharrel- en stofbadgelegenheid dan in gangbare systemen.

Bosrand

De Bosrand komt eveneens tegemoet aan de natuurlijke behoefte van de kip zoals scharrelen, verkennen en beschutting zoeken. Mochten er crisistijden aanbreken die ophokken van kippen tot gevolg hebben, dan wordt de Bosrand afgesloten en kunnen kippen toch al hun natuurlijke behoeften bevredigen in het Dagverblijf. Ook dit is uniek t.o.v. bestaande systemen!

Activiteiten

In en rondom het miniRondeel worden allerlei activiteiten georganiseerd: workshops over duurzaamheid, er is ruimte voor vergaderingen, exposities, verjaardagfeestjes etc. Voor kinderen is elke woensdagmiddag en zaterdag iets te doen. Kom gerust langs of neem contact op met ons!

Houden van hennen

Het Rondeel is een uniek huisvestingsconcept voor leghennen. Het concept is ontstaan uit een onderzoek van Wageningen Universiteit (PDF 2MB), genaamd Houden van Hennen, waarbij gezocht is naar een duurzame toekomst voor de legpluimveehouderij.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Rondeel is helemaal gericht op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Vele facetten zijn hierin meegenomen: dierenwelzijn, milieu, landschappelijke inpasbaarheid, inkomen voor de pluimveehouder, voedselveiligheid. Dat dit gelukt is kunt u zien op deze website en op het Rondeel zelf. Komt u gerust eens kijken.

Om in aanmerking te komen voor het Milieukeur moet een product voldoen aan een breed spectrum (PDF 880KB) van duurzame aspecten.

De kippen

De kippen in het Rondeel zijn bruine legkippen, het zijn rustige kippen die makkelijk in de omgang zijn en veel mooie bruine eieren legt.

Natuurlijk is het belangrijk dat het eitje uiteindelijk lekker smaakt. En als dit eitje er dan ook nog mooi uitziet en gelegd is door een rustige kip, dan geeft dit een nog beter gevoel.

De eitjes

Puur wettelijk is het Rondeelei een scharrelei, maar de Nederlandse Dierenbescherming stelt de Rondeeleieren qua dierenwelzijn gelijk aan biologische eieren. Het bewijs hiervoor vormt de maximale score in het Beter Leven Kenmerk van de Dierenbescherming: 3 sterren!

Daarnaast is het Rondeelei momenteel het enige ei met een Milieukeur. Dit betekent minder energieverbruik, minder milieubelasting (o.a. ammoniak, en fosfaat) en goed dierwelzijn. Dit mag gerust een unieke prestatie genoemd worden!

De verse eieren zijn direct af te halen op het miniRondeel aan de Gaasterland 4 in Amsterdam ook te bestellen bij Albert Heijn.

Over ons

In het nieuwe miniRondeel scharrelen 200 kippen rond. Het is een schaalmodel van Rondeel® – een kip- en milieuvriendelijke manier van kippenhouden, ontworpen rond de behoefte van de kip. Zo heeft het miniRondeel een nachtverblijf, dagverblijf en bosrand. De nestruimte, overdekte scharrelruimte en de buitenuitloop zijn slim ingedeeld. Het miniRondeel wekt haar eigen stroom op met zonnepanelen op het dak, de kippen krijgen duurzaam geproduceerd kippenvoer en de vruchtbare tuinmest kan gebruikt worden voor moestuinen en tuintjes.

Boer André van der Galiën heeft het miniRondeel in beheer en zet daarmee een nieuwe trend met duurzaam stadspluimvee in de stad voor een duurzame voedsel- én energieproductie voor de stad.

In en rondom het miniRondeel worden gedurende twee jaar activiteiten, evenementen, exposities en workshops gehouden om consumenten te laten zien dat duurzame voedselproductie, gezond eten en duurzame energie prima hand in hand kunnen gaan in de stad. Het miniRondeel is een ontmoetingsplek voor bedrijven, buren, burgerinitiatieven, voorbijgangers en bezoekers die meer willen weten over duurzaam kippenhouden, duurzame voedselproductie en lokaal en duurzaam energie produceren.

In en rondom het miniRondeel worden allerlei activiteiten georganiseerd: workshops over duurzaamheid, er is ruimte voor vergaderingen, exposities, verjaardagfeestjes etc. Voor kinderen is elke woensdagmiddag en zaterdag iets te doen. Kom gerust langs of neem contact op met ons!

MiniRondeel 't Ei-land

Gaasterlandstraat 4
1079 Amsterdam

amsterdam@rondeel.org
Twitter: @mini_Rondeel
Telefoonnummer: 06-29051324

Gerealiseerd samen met